Våre tjenester

Coaching

Les mer om hvordan du kan oppnå økt innsikt i egne valg og handlinger.

Les mer

JTI-Analyse

Spennende analyse for økt selvinnsikt og forståelse for egne handlingsmønstre. Individ og grupper.

Les mer

Karriereveiledning

Står litt fast? Hvordan komme videre? Vi finner et opplegg sammen!

Les mer

Lederkurs

Vi skreddersyr lederkurs for store og små grupper. Praktiske og jordnære kurs.

Les mer

Intervjuteknikk

For deg som har intervjuing som en stor del av jobbhverdagen

Les mer

Gestaltterapi

Som gestaltterapeuter tilbyr også individuell terapi for deg som står litt fast.

Les mer

Coaching

BukkeneBruse tilbyr coaching på alle nivåer i bedriften. Vi er en utfordrende og støttende pådriver i prosesser for personlig vekst.

I arbeidet med oss har du mulighet til blant annet å få kunnskap om egne handlingsmønstre overfor andre mennesker, bli mer bevisst hvordan du påvirker og blir påvirket i relasjoner og få råd og veiledning i forhold til vanskelige situasjoner du har opplevd eller frykter du vil oppleve. Du vil forhåpentligvis bli mer bevisst egne ”stoppere” eller hindringer i forhold til utvikling av jobb og karriere.

Resultatet blir økt innsikt i egne valg og handlinger. Uproduktive fastlåste mønstre kan løses opp!

JTI-Analyse

JTI er et virkningsfullt og nyttig verktøy som brukes innen personlig utvikling, teamutvikling og lederutvikling. Verktøyet kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Christian er sertifisert for å gjennomføre JTI for både enkeltpersoner og team. Han er sertifisert gjennom organisasjonspsykologene Optimas.

Karriereveiledning

Med over 16 års erfaring fra rekruttering, ansettelser og karriereveiledning, tilbyr Christian rådgivning knyttet til karriereutvikling. Typiske områder vi fokuserer på er:

 • Bevisstgjøring - hva vil du nå?
 • Evner og kvalifikasjoner - hvordan finne dem og ikke minst uttrykke dem?
 • CV - hvordan får den til å være et uttrykk for hvem du er?
 • Søknad på stillinger
 • Forberedelse til intervju
 • Karriereskifte - hvordan finne ut hva jeg vil?

Vi lager sammen et opplegg som er tilpasset ditt behov - enten det er 1 times rådgivning eller en gang i uka!

Lederkurs

Konsulentselskapet 2coach/sisselstoltenberg.no og BukkeneBruse har i flere år utviklet og gjennomført er rekke ulike lederkurs. De fleste av disse er gjennomført med ledere fra finansbransjen, bank og forsikring. Noen av lederkursene vi tilbyr er:

 • Ny i lederrollen, 5 moduler over 5 hele dager. En dag i måneden.
 • Forberedelse til lederrollen
 • Kurs for teamledere på kundesentre/callsentre
 • Mål og mening som leder
 • Relasjonsledelse og konflikter
 • Kompetanse og motivasjon

I tillegg tilbyr vi karriere- og jobbsøkerkurs for både enkeltpersoner og grupper.

Intervjuteknikk

I større organisasjoner og i bemanningsbyråer intervjues potensielle kandidater til stillinger kontinuerlig. Formatet og formålet med slike intervjuer er som regel godt fundamentert, og intervjuerne er kunnskapsrike. Allikevel blir ofte selve intervjuprosessen gjennomført på ”autopilot” uten en bevisst tilstedeværelse i akkurat dette intervjuet.

BukkeneBruse gjennomfører bevissthetskurs og workshop for personer som har intervjuing som en vesentlig del av jobben. Vi jobber med temaer som:

 • Hvordan være ordentlig til stede i intervjusituasjonen
 • Hvilke spørsmål kan jeg stille for å sikre god tilstedeværelse
 • Hva skal til for at kandidaten føler seg vel og respektert
 • Hvordan avslutte et intervju med en ikke aktuell kandidat
 • Hvordan gjøre hvert enkelt intervju til noe helt eget

Hovedhensikten med kurset er å gjøre intervjuere mer bevisst i gjennomføringen av intervjuene, å få enda mer kunnskap rundt hvem vi intervjuer. Vi utvikler sammen teknikker og metoder for å optimalisere intervjusituasjonen.

Resultatet blir bevisste og tydelige intervjuere med enda bredere grunnlag for å vurdere rett kandidat til rett jobb.

Gestaltterapi

Vi tilbyr også gestaltterapi. Alt vårt arbeid med både bedrifter og enkeltpersoner bygger på gestalt som fundament. Vi er opptatt av å bevisstgjøre mennesker på egne tanker, følelser, reaksjoner og handlinger slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre valg.

Terapiformen er fokusert på det vi opplever akkurat nå. Vi er ikke analytiske, men er opptatt av fortiden i den grad den påvirker vårt liv her og nå.

Alle mennesker møter små og store kriser gjennom livet, og vi strever ofte med hva vi skal gjøre. Det er ikke først og fremst at vi møter kriser, men hvordan vi forholder oss til krisene, som former livet vårt.

Les om gestaltterapi på ge-te.no og ngfo.no og om høyskoleutdanningen på gestalt.no